Đánh giá Findmypast 2024: Tiết lộ gì về lịch sử của bạn?

Điểm của chúng tôi:
8.7
8.7

Ý kiến chuyên gia:

Nếu bạn muốn khám phá tổ tiên người Anh/Ailen của mình, bạn nên xem xét xét nghiệm DNA với Findmypast. Nhà cung cấp này không chỉ có cơ sở dữ liệu lớn nhất về hồ sơ có sẵn từ các quốc gia này, mà bạn có thể nâng cấp để xét nghiệm Y-DNA và mtDNA để theo dõi gia phả bên nội và ngoại của mình. Dịch vụ này có giá khá đắt cho những gì bạn nhận được, vì vậy bạn có thể muốn xem xét tải lên dữ liệu thô mà bạn nhận được từ nhà cung cấp khác để tiết kiệm được một khoản tiền.
Được viết bởi Eric Michelson
Chúng tôi xếp hạng các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe, nhưng cũng cân nhắc phản hồi của bạn và các thỏa thuận thương mại của chúng tôi với các nhà cung cấp. Trang này chứa các đường dẫn liên kết. Learn more.
Eric Michelson
Eric Michelson
Eric Michelson
Eric Michelson is a multi-disciplinary researcher, holding an Associate degree in Applied Science and a Bachelor's in Music. He has spent the past decade traveling, interacting with many of the diverse cultures around the world. He loves helping people tune into their roots, both physically or mentally, and he believes that exploring a family's unique history can uncover hidden opportunities for deep personal transformation.

Mọi người cũng đọc

Đánh giá của người dùng Findmypast

Users reviews are not verified

Không tìm thấy đánh giá của người dùng. Hãy là người đánh giá đầu tiên của Findmypast

Viết đánh giá

Viết đánh giá về Findmypast

Please enter your email address to submit your review