Mã giảm giá của MyHeritageDNA trong năm 2024

Hiện tại không có mã giảm giá nào đang hoạt động cho MyHeritageDNA. Chúng tôi cập nhật tất cả các mã giảm giá hàng ngày! Hãy kiểm tra các mã giảm giá hợp lệ thay thế của chúng tôi.

Expired Coupons

Hot DNA Sale
Nhận giảm giá 35% khi bạn mua từ 2 xét nghiệm trở lên từ MyHeritageDNA
Giảm giá được áp dụng tự động khi thanh toán.
Đã hết hạn
Exclusive Discount! 38% ONLY With DNA Weekly!
Nhận giảm giá đặc biệt 38% cho các xét nghiệm từ MyHeritageDNA của bạn
Tiết kiệm 62% cho các xét nghiệm MyHeritageDNA với mã khuyến mại độc quyền của chúng tôi: DNAWEEKLYPR
Offer valid for: Australia, Canada, Germany, Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Đã hết hạn
Exclusive Discount! 38% ONLY With DNA Weekly!
Nhận giảm giá đặc biệt 38% cho các xét nghiệm từ MyHeritageDNA của bạn
Tiết kiệm 62% với ưu đãi MyHeritageDNA độc quyền này!
Offer valid for: Australia, Canada, Germany, Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Đã hết hạn
New Year DNA Sale
Tiết kiệm 25% khi bạn mua xét nghiệm từ MyHeritageDNA
Tiết kiệm 62% với MyHeritageDNA! Mua ngay để không bỏ lỡ!
Offer valid for: Australia, Canada, Germany, Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Đã hết hạn
Chúng tôi xếp hạng các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe, nhưng cũng cân nhắc phản hồi của bạn và các thỏa thuận thương mại của chúng tôi với các nhà cung cấp. Trang này chứa các đường dẫn liên kết. Learn more.