Các đánh giá chuyên môn
Hoa hồng liên kết
Nguyên tắc đánh giá
Các đánh giá chuyên môn
Hoa hồng liên kết
Nguyên tắc đánh giá

Tiết kiệm 25% cho các bộ xét nghiệm của 23andMe. Mã khuyến mãi giảm giá - Đã được kiểm thử 2023

Special Offer at 23andMe!
25% Off Health + Ancestry Kit!
Ready to learn more about your ancestry and genetic health risk? There has never been a better time with a 25% discount on the Health + Ancestry test from 23andMe! Pay just $149.99 today!
users used this coupon
Save Today!
Cheap Health + Ancestry DNA Test
Pay Just $199 Today + FREE Shipping!
The Ancestry + Health DNA test from 23andMe is just $199 and you get FREE shipping. Learn your genetic ethnic origins, your risk for genetic diseases and carrier status, plus the interesting traits that make you, you.
users used this coupon
Buy Now!
Cheap Ancestry DNA Test!
Pay Just $99 Today + FREE Shipping!
Get the great value-for-money 23andMe Ancestry + Traits DNA test for just $99, plus FREE shipping. Learn your ethnic and geographical origins and discover your predispositions for a number of interesting traits.
users used this coupon
Click to Shop!
FREE Family Tree with Any DNA Kit!
Get FREE Shipping Too
All 23andMe DNA Kits include a FREE family tree, automatically generated based on your unique DNA. Ideal if you want to learn more about your genetics and start your genealogy journey.
users used this coupon
Shop Now!
Limited Time Offer!
FREE SHIPPING on All Orders!
FREE shipping on all orders from 23andMe. Click through to redeem the offer and shop the insightful DNA tests.
users used this coupon
Claim Offer!

Expired Coupons

35% Discount on Health + Ancestry DNA Test!
Pay Just $129 Today + FREE Delivery!
Save a huge 35% on 23andMe's Health + Ancestry DNA test for a limited time, plus get FREE shipping. Ideal for learning about your health predispositions and your ethnic origins.
users used this coupon
Đã hết hạn
Save 10% on the Ancestry + Traits DNA Kit!
Pay Just $89.95 + FREE Shipping
Shop today and save 10% on 23andMe's Ancestry and Traits DNA kit, plus receive FREE shipping. Trace where your ancestors came from and explore what makes you, you. Be quick, this is a limited time deal!
users used this coupon
Đã hết hạn
Huge 50% Saving on Health + Ancestry DNA Test!
Pay Just $99 Today + FREE Delivery
Save a whopping 50% on 23andMe's Health + Ancestry DNA test for a limited time, plus get FREE shipping. Ideal for learning about your health predispositions and your ethnic origins.
users used this coupon
Đã hết hạn
Special Offer! 50,00 US$ Off Health + Ancestry Kits!
Just $149 Today!
Get a 50,00 US$ discount on 23andMe's Ancestry + Health DNA Kit, and determine your health traits and ethnic origins in one test. But, don't delay, this deal won't last long.
users used this coupon
Đã hết hạn
Black Friday Sale!
50% Off DNA Health and Ancestry Test
Save a huge 50% on the DNA Health and Ancestry Test from 23andMe in the early Black Friday Sale. Purchase today for just $99.
users used this coupon
Đã hết hạn
Chúng tôi xếp hạng các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe, nhưng cũng cân nhắc phản hồi của bạn và các thỏa thuận thương mại của chúng tôi với các nhà cung cấp. Trang này chứa các đường dẫn liên kết.